De Realisatie-Eenheid

Het lerarentekort heeft een geschiedenis van ruim 20 jaar en is zeer hardnekkig. Nu is het inzicht doorgedrongen dat de problemen op regionaal niveau moeten worden aangepakt. Dit inzicht wordt breed gedragen en is gebaseerd op het rapport van Merel van Vroonhoven, het onderwijsakkoord van april 2022, de Tweede Kamerbrief van juni 2022, het advies ‘Kinderen eerst’ – Van de Bunt (Asscher) en gesprekken met partners in het onderwijsveld. 

De Realisatie-Eenheid is een direct resultaat van het advies Van de Bunt. De eenheid heeft als delivery unit van OCW een heldere opdracht gekregen: werk aan het terugdringen van personeelstekorten via een regionale aanpak met een goed functionerend netwerk van onderwijsregio’s. Daarbij zorgt de Realisatie-Eenheid ten eerste voor snelheid en vernieuwing in de aanpak van het personeelstekort in de onderwijsregio’s. Waarbij de eenheid als partner waar mogelijk meewerkt om de versnelling en/of vernieuwing te realiseren. Ten tweede zorgt de Realisatie-Eenheid dat regio’s van elkaar leren en de regiovorming actief ondersteunen.

De Realisatie-Eenheid werkt hierbij als:

  • Incubator van onderwijsregio’s. Ondersteuning bij (op)starten en groeien door gerichte dienstverlening, toegang tot netwerken en meekoppelkansen (bijvoorbeeld voor financiering).
  • Brug tussen beleid en praktijk. Staat dicht bij de onderwijsregio’s en de mensen die er werken. En kan daardoor de inzichten uit die regio’s zichtbaar maken. Denk aan: goede voorbeelden, geleerde lessen en knelpunten.
  • Als maker van robuuste programma’s. Waarbij de eenheid de eigen principes toepast van opgavegericht en programmatisch werken.